Overslaan en naar de inhoud gaan
Collectie Baestaens - handschrift Paul van Ostaijen Victoriano Moreno

Verwerkt archief

Onze collectie groet elk jaar aan. Hele archieven en losse stukken komen hier binnen in kartonnen dozen, koffers of gewoon in stapeltjes. Uiteraard willen we die archieven zo snel mogelijk beschikbaar maken voor onderzoekers en publiek. Onze medewerkers sorteren en beschrijven elk jaar zo'n 100 meter archief.

materiaal uit het archief van Jo Verbrugghen

Verwerkt archief: Jo Verbrugghen

Door Freddy Robberecht

Het archief van de dichter, novelle- en romanschrijver, kunstcriticus en tentoonstellingsmaker Jo Verbrugghen werd in 2008 door zijn weduwe aan het Letterenhuis geschonken en recent verwerkt. Het getuigt van zijn belangstelling voor de beeldende kunsten en kunstenaars.

Archief van Burssens

Amaat Burssens

Fragmenten uit een archief

Het Letterenhuis bewaart een kleine selectie archivalia van Amaat Burssens (1897-1983), taalkundige, specialist Afrikaanse talen, broer van de bekende schrijver Gaston Burssens en vader van de schilder Jan Burssens.

Hubert Lampo - archief ontsloten

Archief van Hubert Lampo ontsloten

De inventarisering van het omvangrijke archief van de Vlaamse schrijver Hubert Lampo (1920-2006) is compleet. Het gaat om  127 archiefdozen, samen goed voor veertien strekkende meter.

Persoonsarchief Maurits Sabbe

Maurits Sabbe

Persoonsarchief

Zes dozen archief van de auteur Maurits Sabbe (1873–1938) zijn deze zomervakantie toegankelijk gemaakt. Sabbe schreef graag gelezen romans, vele verhalen en ook herhaaldelijk opgevoerde theaterstukken. 

Hoop en Liefde

Hoop en Liefde

Verwerkt archief

Het archief van de ‘Toon-, Tooneel en Letterkundige Maatschappij’ Hoop en Liefde biedt een interessante kijk op het toneel- en verenigingsleven in Antwerpen vanaf de 19de eeuw. Het archief werd ontsloten en is nu voor iedereen raadpleegbaar.

NIR ontwerpen

Het archief van Maurits Bilcke ontsloten

grasduinen in de geschiedenis van de Belgische abstracte kunst

Het archief van Maurits Bilcke – goed voor 63 archiefdozen of ruim zeven en een halve meter – is even veelzijdig als de activiteiten van de in Hoogstraten geboren dichter, grafisch kunstenaar en kunstcriticus. 

Cor Ria Leeman

Verwerkt archief: Cor Ria Leeman

Sneak preview uit Zuurvrij 42

Stagiair Ester Claes ontsloot het archief van (jeugd)schrijver Cor Ria Leeman. Maak via een sneak preview uit de komende Zuurvrij kennis met het archief van deze auteur.

Bernard Kemp

De nalatenschap van een genereuze literator

Het archief van Bernard van Vlierden / Bernard Kemp

Het archief van Bernard Kemp werd nauwgezet geordend en beschreven door Freddy Robberecht, een gedreven vrijwilliger van het Letterenhuis.

Gilbert Verschooten

Verwerkt archief: Gilbert Verschooten

Stagiair Tijmen den Ouden ontsloot het archief van cinefiel Gilbert Verschooten

Maak kennis met het archief van deze auteur over filmgeschiedenis, en pleitbezorger voor de fantastische film.

Collectie Baestaens - handschrift Felix Timmermans

Archiefverwerking 2020

In de loop van 2020 werd in het Letterenhuis ruim 100 meter archief ontsloten voor onderzoekers en publiek in onze databank Agrippa.

Meld je aan voor de nieuwsbrief