Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheid

Iedereen moet de informatie op de website van het Letterhuis eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 7 januari 2021.

De toegankelijkheid van de website van het Letterhuis werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 7 januari 2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

 

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

Op heel wat plaatsen op de website worden er 'cards' gebruikt, die bestaan uit een afbeelding, een kop, een paragraaf en soms een lees-verder-link. Die cards zijn opgemaakt uit 3 aparte identieke links. Zowel de afbeelding, de kop (h3) als de lees-verder-link leiden naar dezelfde pagina.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.1.1. Niet-tekstuele content

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

Op sommige pagina's vind je onderaan gerelateerde items. Als er daar meer dan drie worden opgenomen, kan je naar de volgende gaan dmv pijltjes. De bediening van de pijltjes is niet toegankelijk met een screenreader.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.1.1. Niet-tekstuele content

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgDe extra informatie is niet beschikbaar voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader en bezoekers met een motorische beperking.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 3

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.1.1. Niet-tekstuele content

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Werkpunt 1

Er is nog geen tekstversie voorzien voor video's.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name bezoekers met een auditieve en/of visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOp dit moment hebben we helaas geen pasklaar alternatief. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken

 

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

De hoofdnavigatie is incorrect genest. Dit geeft een verkeerd beeld van de navigatie wanneer het wordt voorgelezen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te begrijpen of te gebruiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 3

De PDF's zijn niet 'getagged'. Zonders tags is het een plat tekstdocument en kan het niet voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te begrijpen of gebuiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het eerste kwartaal van 2021

Werkpunt 4

De volgorde waarin onderdelen op de pagina voorgelezen worden, is niet logisch voor blinde bezoekers

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 4

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen met een motorische beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te begrijpen of gebruiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Werkpunt 1

De titel van elke pagina is niet mee opgenomen in de hoog contrast modus.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.3 Contrast (minimum)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

Gerelateerd carrousel werkt niet voor mensen die moeten inzoomen (tekst wordt afgesneden).

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.4.10 Reflow

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgMet name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Werkpunt 1

Het hamburger menu is niet bruikbaar met het toetsenbord of een screenreader. In de markup is het een checkbox zonder label.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.1.1 Toetsenbord

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken en mensen met een motorische beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te begrijpen of gebruiken.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

Achter de functionaliteit om de tekst te vergroten zit geen betekenisvolle linktekst.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Werkpunt 1

Onze website wordt mogelijk niet voorgelezen in de juiste taal

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.1.1 Taal van de pagina

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

Sommige delen op webpagina staan niet in de juiste taal.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.1.2 Taal van de onderdelen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgVerwarrend voor elke gebruiker.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het eerste kwartaal van 2021

 

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Werkpunt 1

De zoekfunctie zit achter een link die een invoerveld doet verschijnen. Voor een screenreader gebruiker lijkt het alsof de link niet werkt. De gebruiker weet niet dat er een invoerveld is verschenen.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.2 Naam, rol, waarde

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren (vastgesteld op 460 pagina's)
 • id moet uniek zijn (vastgesteld op 460 pagina's)
 • id's moeten uniek zijn (vastgesteld op 460 pagina's)
 • Frames moeten een title attribuut hebben (vastgesteld op 52 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen (vastgesteld op 445 pagina's)
 • Het <html> element moet een lang attribuut hebben (vastgesteld op 460 pagina's)
 • <input> formulieronderdelen moeten een label hebben (vastgesteld op 457 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een rolelabelof title) (vastgesteld op 460 pagina's)
 • Links moeten waarneembaar tekst hebben (vastgesteld op 127 pagina's)
 • Binnen een <ul> of <ol> mag je enkel rechtsreeks <li> , <script> en <template> elementen gebruiken (vastgesteld op 460 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks (vastgesteld op 460 pagina's)
 • De pagina moet minstens een kop van het eerste niveau (h1) bevatten (vastgesteld op 24 pagina's)
 • Koppen mogen niet leeg zijn (vastgesteld op 8 pagina's)
 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben (vastgesteld op 2 pagina's)
 • Tekst van knoppen en links mag niet worden herhaald in het afbeeldingsalternatief (vastgesteld op 4 pagina's)

Gevolg

Bezoekers kunnen de inhoud mogelijks moeilijk gebruiken of begrijpen.

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op letterenhuis@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Meld je aan voor de nieuwsbrief