Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanwinsten oktober 2019 - maart 2020

een selectie

Elisabeth Belpaire - Louis Paul Boon - Cyriel Buysse - Patrick Conrad en veel meer

 • FondservenBelpaire-Teichmann – aansluitend bij vorige schenking
 • Louis Paul Boon – typoscript met handgeschreven correcties van het filmscenario Niets dan wat oorlog (1945-47), vijf brieven aan Theo Sontrop (1973), brieven aan Gaston Burssens (z.d.) en Bert Kooiman (z.d.) en portret (tekening in oliekrijt) van het romanpersonage Ondine
 • Brabant Strip vzw – archief met drukwerk, zakelijk en administratieve stukken en stukken met betrekking tot activiteiten van de vzw
 • Cyriel Buysse – handschrift Les Grenouilles. Petits Contes (1896) en brief aan Johan de Meester (1925)
 • Lode Cantens – archief, met brieven, handschriften, typoscripten, drukwerk en krantenknipsels
 • Patrick Conrad – handschrift en typoscript met correcties (1983) van vertaling en toneelbewerking van De discrete charmes van de bourgeoisie van Luis Buñuel, handschrift van gedichten opgenomen in As. Gedichten1963-2014, en typoscript met handgeschreven correcties van theatertekst De zwarte fiets (1960-65), met een handschrift van Jef Geeraerts met suggesties voor en commentaar op het stuk
 • Marcel Coole – handschriften en typoscripten van de theaterteksten Kyd Cycloon, Laat de doden slapen, Deterugkeer van de krijgsgevangene en 21 gedichten 
 • Tuur Devens – archief, met documentatie rond figurentheater, video-opnames van voorstellingen en stukken met betrekking tot zijn journalistieke werk
 • René Gijsen, Gust Gils, Hugues C. Pernath en Paul Snoekdossier surrealistische spelletjes (1955)
 • Gust Gils en René Gysen – onderlinge correspondentie (1957-59), met een typoscript van Gils voor een bijdrage voor Gard Sivik 
 • Gust Gils en Ferre Grignard – onderlinge correspondentie (1982); met het dossier A Song for Ferre
 • Maurice Gilliams en Bob Lebacq – onderlinge briefwisseling (1979-82), en briefwisseling tussen Lebacq en Elisabeth de Raymaeker (weduwe van Gilliams) (1982-83)
 • Maurice Gilliams – brieven aan Karel Jonckheere (1961) en John Meulenhoff (1970)
 • Christine D’haen – archief, met onder meer correspondentie, handschriften, foto's, publicaties met aantekeningen, documentatie en stukken met betrekking tot haar privéleven
 • Joris Jozef – archief met betrekking tot Kink Kank Hoorn, Schokkeljoen, Poppenteater Joris Jozef en Ultima Thule. Aansluitend bij vorige schenking
 • Bernard Kemp – archief, met werkstukken, correspondentie, knipsels van en over hem en stukken met betrekking tot verenigingen en comités
 • Jef Lambrecht – archief,  aansluitend bij een vorige schenking
 • Mieke de Loof – archief, stukken m.b.t. haar eigen werk en archief van het Genootschap van Vlaamse Misdaadauteurs uit de jaren waarin zij voorzitter was (2007-10)
 • Oogst vzw – archief m.b.t. het tijdschrift Oogst
 • Paul van Ostaijen – iconografie, brieven, handschriften en drukproeven uit de collectie Baestaens
 • Albrecht Rodenbach – dichtbundel met opdracht en gedicht en een stripverhaal over Rodenbach door Jef Nys
 • Maurice Roggeman – handschrift, herinneringen aan Louis Paul Boon (ca. 1980)
 • Paul Snoek – postkaarten aan Gust Gils (1958) en Karel Jonckheere (1971)
 • Herman Teirlinck – handschriften Elckerlyc (1948) en De leemen torens (1914-18)
 • Willy Tibergien – archief met betrekking tot zijn literaire activiteiten
 • Felix Timmermans – handschrift ‘Bij de dikken’, fragment van het tweede hoofdstuk (‘De dikken’) uit Timmermans’ Pieter Breughel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken (1928)
 • Bob van der Veken – beeld en portretten van Vlaamse acteurs en schrijvers
 • Antoon Vermeylen – archief, met onder meer artikelen van en over Antoon Vermeylen en enkele brieven
 • Vereniging van Vlaamse letterkundigen – fotoarchief
 • Jan Walravens en Gust Gils – onderlinge correspondentie (1952-59)
 • Gerard Walschap – handschrift tv-spel De kermis van Potosi (1958) met een brief aan sectiehoofd tv-toneel Bert Janssens

Benieuwd naar wat er nog meer binnenkwam? Lees de uitgebreide aanwinstenlijst oktober 2019-maart 2020.

 

Uitgelicht

Felix Timmermans - handschrift 'Bij de dikken'

aanwinst 2019-2020

De tekst is een vroege versie van het begin van het tweede hoofdstuk van Timmermans’ 'Pieter Breughel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken' (1928).

Bernard Kemp - archief

aanwinst 2019-2020

De hoogleraar en Gezellespecialist Bernard-Frans van Vlierden (1926–1980) is vermoedelijk beter bekend als de romanschrijver en criticus die hij ook was, onder het pseudoniem Bernard Kemp.

Gust Gils en Hugues C. Pernath - handschrift Surrealistische spelletjes

aanwinst 2019-2020

Het handschrift is niet gedateerd, maar het is aannemelijk dat deze zogenaamde 'cadavres exquis', een typische surrealistische schrijftechniek, gemaakt zijn in de jaren waarin beide schrijvers redactielid waren van het tijdschrift 'Gard Sivik' (1955-61).

Patrick Conrad - archief bij 'De Zwarte fiets'

aanwinst 2019-2020

De theatertekst De zwarte fiets dateert uit Patrick Conrads (1945) vroege adolescentie. Het typoscript, gesitueerd begin jaren zestig, is een werkexemplaar met tal van doorhalingen, correcties en commentaren in diverse handschriften.

Ga naar

Meld je aan voor de nieuwsbrief