Overslaan en naar de inhoud gaan

In de klas: lessenpakketten

Lessenpakketten over 'censuur en vrije meningsuiting' en over 'vluchtelingen' voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Leerlingen werken in de klas met archiefstukken en verwerven zo kritische onderzoekvaardigheden en leren reflecteren.

Keuzepakketten

Wat betekent censuur en vrije meningsuiting? En de vluchtelingenproblematiek?  Is dat enkel een hedendaags probleem?

Unieke archiefbronnen en de opmerkelijke verhalen die daaraan verbonden zijn, zetten de kinderen en jongeren aan het denken.

In de collecties van het Letterenhuis, de Koninklijke Bibliotheek, het Felixarchief, het ADVN, het AMVB en het Amsab-ISG gingen medewerkers van archieven en erfgoedbibliotheken op zoek naar bronnenmateriaal om twee lessenpakketten op te maken.

De lessenpakketten zijn ontwikkeld voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Afhankelijk van de persoonlijke interesse, de interesses van de leerlingen of de beschikbare tijd, kan de leerkracht kiezen voor een of meerdere modules.

Censuur in de Vlaamse literatuur

In dit lesthema komen twee onderwerpen aan bod:

  • Mag een auteur om het even wat schrijven? Over Hendrik Conscience en De Leeuw van Vlaanderen
  • Schrijversprotest in de jaren ‘60. Censuur en schending van de goede zeden.

Het doel van deze les(sen) is dat leerlingen begrijpen dat censuur in België in principe onmogelijk is, maar dat er tijd- en plaatsgebonden toch restricties kunnen zijn, of redenen om (zelf)censuur toe te passen.

In hun onderzoek maken de leerlingen gebruik van documenten uit de archieven en verzamelingen van en over Hendrik Conscience, Herman J. Claeys en Jef Geeraerts.

Download het lespakket (pdf)

Schrijvers op de vlucht

Leerlingen maken kennis met de verschillende – of net niet zo verschillende – verhalen van schrijvende vluchtelingen uit alle tijden en alle windrichtingen. Hoe zetten vluchtelingen hun persoonlijke en aangrijpende belevenissen om in filosofische, journalistieke en literaire teksten die verwerking, troost, strijdlust en begrip oproepen?

De leerlingen leren zowel met oorspronkelijk archiefmateriaal werken als mediawijs omgaan met online blogs, films en kranten. Op het einde van de les(sen) schrijven de leerlingen samen een gedicht over de luchtelingenproblematiek, geïnspireerd door de schrijvers en dichters die in de les aan bod kwamen. 

Download het lespakket (pdf)

Meld je aan voor de nieuwsbrief