Overslaan en naar de inhoud gaan
Collectie Baestaens - handschrift Felix Timmermans Victoriano Moreno

Archiefverwerking 2020

In de loop van 2020 werd in het Letterenhuis ruim 100 meter archief ontsloten voor onderzoekers en publiek in onze databank Agrippa.

Archiefverwerking 2020

In de loop van 2020 werd in het Letterenhuis ruim 100 meter archief ontsloten voor onderzoekers en publiek in onze databank Agrippa.

Een eerste deel van de belangwekkende collectie van Dirk Emma Baestaens werd geïnventariseerd. Blikvanger van dit archief is de omvangrijke verzameling handschriften van Paul van Ostaijen, die onmiddellijk ook digitaal beschikbaar zijn gemaakt. Verder werden de documenten van de schrijvers Stijn StreuvelsFernand V. Toussaint van Boelaere en Karel van de Woestijne al beschreven.

De in 2020 geïnventariseerde archieven illustreren het ruime verzamelgebied van het Letterenhuis:

  • vernieuwende schrijvers uit de jaren 1960 zoals Daniël Robberechts,
  • jeugdauteurs zoals Diane Broeckhoven en Armand Boni,
  • theatermakers zoals Fred Engelen,
  • sleutelfiguren uit de Vlaamse literatuur zoals Fernand V. Toussaint van Boelaere,
  • verenigingen zoals het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur en de Stichting Ons Erfdeel,
  • biografen zoals de Clausbiograaf Freddy De Vree
  • of een kunstenaarsarchief zoals dat van Henri de Braekeleer.

archief Diane Broeckhoven

Uit de archieven van auteurs zoals Hugo RaesAndré Gerard ChristiaensRik Lanckrock en Daniël Robberechts werden honderden brieven stuk voor stuk beschreven, waardoor hun netwerken nog beter in beeld komen.

Uitgelicht

Archief van Frans M. Olbrechts

verwerkt archief

Het archief van Frans Olbrechts, etnoloog-antropoloog en professor etnologie aan de universiteit van Gent werd recent volledig gesorteerd en omschreven en is nu door iedereen raadpleegbaar. Olbrechts was vooral belangrijk voor zijn studies over de Afrikaanse kunst.

Lijst van verwerkte en ontsloten archieven 2020

Tine Balder en Fred Engelen

Fred Engelen stond mee aan de wieg van de Studio Herman Teirlinck en was actief als regisseur in België en Zuid-Afrika. Zijn echtgenote Tine Balder acteerde onder meer in zijn stukken in Zuid-Afrika en na zijn dood (1967) in diverse Vlaamse gezelschappen. Het archief documenteert beider carrières.

archief Tine en Fred Engelen

naar het archief >

 

Clement Bittremieux

Journalist en auteur van talrijke bijdragen over literatuur

naar het archief >

 

Armand Boni

Priester, auteur van historische romans en jeugdboeken. Het archief bevat een uitgebreide collectie handschriften, briefwisseling en diverse stukken in verband met zijn schrijvers- en zijn religieuze carrière.

naar het archief >

 

Henri de Braekeleer

Kunstschilder. Het kleine archief is vooral belangrijk voor de briefwisseling van de schilder. Het bevat verder belangrijke documenten in verband met zijn artistieke carrière.

naar het archief >

 

Diane Broeckhoven

Schrijfster van zowel jeugdboeken als romans voor volwassenen

archief Diane Broeckhoven

naar het archief >

 

Marc Callewaert

Journalist en kunstcriticus die actief was bij de vereniging G58. Het archief is vooral belangrijk voor de briefwisseling met kunstenaars zoals Paul van Hoeydonck, Georges Vantongerloo en Pol Bury.

naar het archief >

 

Dirk Claus

Interessante figuur uit het Vlaamse literaire landschap vanaf de jaren 1960. Het archief bevat een rijke briefwisseling en het materiaal van de uitgeverij Paradoxpress.

naar het archief >

 

André Demedts

Schrijver en diensthoofd van de gewestelijke BRT-omroep West-Vlaanderen. Het dossier bevat een uitgebreide briefwisseling en documentatiedossiers over prominente figuren en verenigingen uit het Vlaamse culturele landschap van de naoorlogse periode.

naar het archief >

 

Aleidis Dierick

Schrijfster van gedichten en romans. Haar werk werd vooral in de jaren 1980 herhaaldelijk bekroond.

naar het archief >

 

Collectie Dirk Emma Baestaens

Guido Gezelle, Paul van Ostaijen, Stijn Streuvels, Fernand V. Toussaint van Boelaere, Cyriel Verschaeve, Karel van de Woestijne

Letterenhuis verwerft belangrijk literair archief

naar het archief >

 

Fred Germonprez

Journalist en auteur van vooral historische romans. Zijn werk werd veelvuldig vertaald. Archief met een omvangrijke verzameling handschriften, typoscripten en brieven.

naar het archief >

 

Elsa D'haen

Kunstenares, illustratrice en zus van Chrstine D'haen. Het archief documenteert haar artistieke carrière.

naar het archief >

 

Leo J. Krijn

Mede-oprichter van de Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekenwezen en directeur van de uitgeverij Onze Tijd. Klein archief, met o.a. een reeks tekeningen van Krijn.

naar het archief >

 

NCJ

Het in 1976 opgerichte Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur speelde een belangrijke rol in de leesbevordering in Vlaanderen o.a. door de organisatie van de Jeugdboekenweek, voorleesweken, de kinder- en jeugdjury, tentoonstellingen en de uitreiking van prijzen.

archief NCJ

naar het archief >

 

Daniël Robberechts

Vernieuwer van de literatuur in de jaren 1960 tot 1980. Auteur van 'tegendraads' proza. Het rijke archief bevat een rijke briefwisseling, heel wat handschriften en materiaal in verband met het eenmanstijdschrift tSchrift.

naar het archief >

 

Luc van Brabant

Dichter en stichter van het tijdschrift Klaverendrie (samen met Marcel Coole en Johan Daisne)

naar het archief >

 

Stichting Ons Erfdeel

In 1970 opgerichte vereniging die de promotie van de Nederlandstalige literatuur en cultuur beoogt. Ze doen dit door het organiseren van activiteiten en vooral door de uitgave van diverse tijdschriften en jaarboeken. Een belangrijk deel van het omvangrijke archief uit de periode tot 1998 werd ontsloten, inclusief de briefwisseling met enkele duizenden correspondenten.

naar het archief >

 

Fernand V. Toussaint van Boelaere

Schrijver en spilfiguur in de Vlaamse Letterkunde van het interbellum. Zijn archief bevat een uitgebreide collectie handschriften (waaronder een dagboek uit de Tweede Wereldoorlog) en een uitgebreide briefwisseling met een 500-tal correspondenten.

naar het archief >

 

Frans M. Olbrechts

Etnoloog-antropoloog en professor etnologie aan de universiteit van Gent. Hij was vooral belangrijk voor zijn studies over de Afrikaanse kunst. Het omvangrijke archief documenteert alle aspecten van zijn carrière (onderzoeker, wetenschappelijk museummedewerker, professor). Belangwekkend zijn de documenten in verband met zijn studiereizen en de briefwisselingen met tientallen buitenlandse, toonaangevende etnologen en antropologen.

archief Frans Olbrechts

lees meer over dit archief >

naar het archief >

 

Vereniging Algemeen Nederlands

Administratief archief van de vereniging die tot 2006 het gebruik van correct Nederlands promootte.

naar het archief >

 

Freddy de Vree

Schrijver, goede vriend van Hugo Claus en eerste Clausbiograaf. Zijn omvangrijke collectie over Hugo Claus werd ontsloten. Daarin bevinden zich o.a. de documentatie, de voorbereiding en handschriften van een nooit verschenen Clausbiografie.

naar het archief >

Meld je aan voor de nieuwsbrief