Overslaan en naar de inhoud gaan

Een theaterarchief in het Letterenhuis

Een nieuwe thuis voor de documentatiecollectie van het Vlaams Theater Instituut

Sinds het Vlaams Theater Instituut (VTi) is geïntegreerd in Kunstenpunt, dat geen documentatieopdracht heeft, was een nieuwe bewaarlocatie voor de archieven dringend gewenst. Voor het Vlaams Theaterarchief, een unieke, in de loop der jaren opgebouwde documentatiecollectie, viel het oog op het Letterenhuis als nieuwe, geschikte plek.

Vlaams Theaterarchief 

Het Vlaams Theaterarchief ontstond in de jaren 1980 bij verschillende kunstorganisaties en -instellingen. Het was pas toen het Vlaams Theater Instituut (VTi) het leven zag, dat al die archieven werden samengebracht en beheerd op één plek. Het VTi verzamelde persknipsels, affiches, brochures, foto's en opnamen van alle theatervoorstellingen die in Vlaanderen werden gemaakt. Toen die documentatie-opdracht in 2013 verdween uit het Kunstendecreet, smolt het VTi in 2015 samen met Muziekcentrum Vlaanderen en het steunpunt voor Beeldende Kunst, Audiovisuele Kunst en Mediakunst (BAM). 

De nieuwe organisatie Kunstenpunt is geen collectiebeherende instelling waardoor de documentatiewerking is stopgezet. Daarom ging Kunstenpunt op zoek naar een nieuwe bestemming voor al haar archieven, waaronder het Vlaams Theaterarchief. De collectie theaterteksten van het VTi vond vorig jaar al een nieuwe bestemming bij  De Theaterbib van OPENDOEK in Antwerpen. 

Het Letterenhuis 

Door de vele raakvlakken met de collectie van het Letterenhuis, werd al snel duidelijk dat wij de aanbevolen partner waren voor de herbestemming van het Vlaams Theaterarchief. 

Begin april 2024 verhuisde de papieren collectie. Het resultaat: 135 strekkende meter aan archiefdozen, 40 meter aan affiches en 35 meter aan foto’s en documenten. Dit alles staat nu klaar in ons depot om verder verwerkt te worden volgens de gangbare archiefstandaarden. De beschrijvingen (metadata) van deze archiefcollectie zullen geleidelijk worden geïntegreerd in ons online collectieplatform. 

Het VTi-archief komt toe in een verhuiswagen.Een medewerker van het Letterenhuis transporteert een pallet met dozen vol archiefstukken naar binnen.

Raadpleging 

Voorlopig kan je het Vlaams Theaterarchief nog doorzoeken via de bestaande toegangen: de papieren collectie via data.kunsten.be en de audiovisuele collectie via hetarchief.be. Wil je een specifiek stuk uit de papieren collectie bekijken? Maak dan een afspraak in de leeszaal. Voor raadpleging van de audiovisuele collectie neem je contact op met hetarchief.be

Met onze uitgebreide expertise in het beheer van archieven en het behoud van cultureel erfgoed, zorgen wij voor de professionele bewaring van dit theaterarchief in optimale omstandigheden. De verhuizing brengt ook nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en kennisuitwisseling. Kortom, dankzij een vlotte samenwerking tussen erfgoed- en kunstensector kan deze zorgvuldig opgebouwde collectie rekenen op een nieuwe permanente en duurzame thuis. Wordt vervolgd! 

Rekken gevuld met het archief van het VTi.Rekken gevuld met het archief van het VTi.Rekken gevuld met het archief van het VTi.

Meld je aan voor de nieuwsbrief