Overslaan en naar de inhoud gaan

Topstukken in het Letterenhuis

Het Topstukkendecreet beschermt belangrijke en waardevolle cultuurgoederen in Vlaanderen. De collectie van het Letterenhuis bevat vier handschriften die erkend zijn als topstuk.

Vlaamse Topstukken

De Vlaamse Overheid riep in 2003 het Topstukkendecreet in het leven om zeldzaam en onmisbaar cultureel erfgoed te beschermen en te borgen. Objecten en verzamelingen komen in aanmerking voor het statuut van topstuk door hun bijzondere artistieke, historische, cultuurhistorische, wetenschappelijke of archeologische waarde voor de Vlaamse Gemeenschap.

Cultuurgoederen die aan de voorwaarden voldoen worden opgenomen in de Topstukkenlijst, die meer dan duizend objecten en verzamelingen behelst. De lijst wordt opgesteld door de minister van Cultuur op advies van de Topstukkenraad. In dat orgaan beoordelen erfgoedprofessionals, verzamelaars en personen uit de kunsthandel of cultuurgoederen voldoen aan de criteria van zeldzaamheid of onmisbaarheid. Erkende topstukken genieten bescherming van speciale maatregelen, waardoor ze bijvoorbeeld niet zonder toestemming Vlaanderen mogen verlaten.

Topstukken in het Letterenhuis

In de Topstukkenlijst zijn vier manuscripten uit het Letterenhuis opgenomen. Twee daarvan zijn werken van Paul van Ostaijen: zowel het handschrift van De feesten van angst en pijn als dat van Bezette Stad zijn erkend. De twee overige topstukken zijn het manuscript van het theaterstuk Het gezin van Paemel  van Cyriel Buysse en dat van de novelle Kaas van Willem Elsschot.

De topstukken worden op een strikt beveiligde manier bewaard en zijn niet voor inzage in de leeszaal beschikbaar. Wel zijn ze gedigitaliseerd, waardoor ze integraal geraadpleegd kunnen worden via onze catalogus.

Cover van manuscript van Bezette stadCover van manuscript van het toneelstuk Het Gezin van PaemelUittreksel uit het typoscript van Kaas

Meld je aan voor de nieuwsbrief