Overslaan en naar de inhoud gaan

Marie-Elisabeth Belpaire

Vers geplakt, een poëziereeks op ATV met Maud Vanhauwaert

In de tweede aflevering van 'Vers geplakt' trekt Maud Vanhauwaert met het gedicht 'de Hoef ter Linde' de straat op. Een fragment, want het hele gedicht telt 137 strofen.

Maud trekt met dit gedicht naar het Hof van Leysen en gaat met passanten in gesprek over het gedicht.

Ontdek hier alle uitzendingen van 'Vers geplakt' >>

Mamieke

Al tijdens haar leven kreeg Marie-Elisabeth Belpaire (1853-1948) verschillende ‘eretitels’, zoals ‘Moeder van de Vlaamse beweging’, ‘Wijze vrouw van Vlaanderen’, maar zelf liet ze zich het liefst gewoon ‘Mamieke’ noemen. Ze was een van de invloedrijkste vrouwen in Vlaanderen aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.

Meisjesonderwijs

Veel had met haar achtergrond en haar brede opvoeding te maken. Ze stamde uit een familie van industriëlen met een onmetelijk familiefortuin, verdiend met de productie van buskruit. Belpaire gebruikte een deel van dat geld voor haar belangrijkste missie: de ontwikkeling van een degelijke meisjesopleiding in Vlaanderen. Ze stichtte verschillende scholen in Antwerpen waar meisjes in het Nederlands werden onderwezen, uniek voor die tijd. In 1919 resulteerde dat in de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen. 

Vlaamse letteren

Ook in de bevordering van de Vlaamse letteren speelde Belpaire een belangrijke rol: ze schreef zelf poëzie, proza, essays en memoires in het Nederlands en stond in 1900 met eigen middelen aan de wieg van het literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande en Belfort. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde ze vanuit haar villa Swiss Cottage in De Panne voor het in stand houden van het culturele leven en richtte ze De Belgische Standaard op, een dagblad voor de Vlaamse soldaten aan het front. 

Marie-Elisabeth Belpaire in het Letterenhuisarchief

Het Letterenhuis bewaart belangrijk archiefmateriaal van Marie-Elisabeth Belpaire. Haar persoonlijk archief biedt interessante inzichten in de talrijke facetten van haar leven. Het bevat bijvoorbeeld haar handgeschreven bijdragen voor Dietsche Warande en Belfort en haar levendige correspondentie met toonaangevende, vrouwelijke schrijvers zoals Virginie Loveling en Henriette Roland Holst, maar ook met haar dierbare vriendin koningin Elisabeth. Op 31 juli 2019 kwam ook het omvangrijke ‘familiearchief Belpaire’ naar het Letterenhuis. Dit archief, dat momenteel wordt ontsloten, zal nog tal van ontdekkingen mogelijk maken over het rijke leven van Marie-Elisabeth Belpaire. 

Artikels uit ons tijdschrift Zuurvrij

Uit de koffiepot van Marie Elisabeth Belpaire

een artikel uit Zuurvrij 3

Het ontstaan van 'Eigen Leven' en 'Dietsche Warande en Belfort'. Een reconstructie door middel van brieven.

Goed gezelschap? Marie-Elisabeth Belpaire en J.B. Priestley

een artikel uit Zuurvrij 29

Marie-Elisabeth Belpaire schreef de Engelse auteur J.B Priestley in 1932 een brief. En ze ontving een antwoord.

Een vergeten briefwisseling. Henriëtte Roland Holst en Marie-Elisabeth Belpaire

een artikel uit Zuurvrij 30

De correspondentie tussen de Nederlandse dichteres en socialiste Henriette Ronald Holst-van der Schalk en Marie-Elisabeth Belpaire is bijzonder uitgebreid en omspant twee decennia.

Uitzendingen

Meld je aan voor de nieuwsbrief