Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicatie 6

Edward Vanhoutte & Dirk van Hulle (red.): Epistolaria. Tekstgenetische studies.
Letterenhuispublicaties 6 | 2003

Het conserveren, editeren, en bestuderen van brieven en alle teksten die daarmee samenhangen is van uitzonderlijk belang voor onze cultuur. Archieven, musea en andere bewaarplaatsen van handschriften en brievencollecties vormen de ruggengraat van ons culturele geheugen. Zij stellen de historicus, de biograaf, de bibliograaf, de linguïst, de literatuur- en tekstwetenschapper – om er maar enkele te noemen – bijvoorbeeld in staat informatie te verzamelen over personen, thema’s, evenementen, de genese, de productie en de receptie van literaire en andere kunstwerken.

De rol van epistolair materiaal in het schrijfproces is niet te onderschatten. Brieven zijn daarom een belangrijk studieobject voor tekstgenetisch onderzoek of voor de studie van wat er aan de publicatie van een tekst voorafgaat. Maar briefwisseling is zelf ook voorwerp van teksteditie en een studieobject voor de editiewetenschap. Immers, wetenschappelijk verantwoorde uitgaven van brieven presenteren op een methodologische manier belangrijke informatie voor een breed publiek, en verschaffen een inkijk in het persoonlijke en professionele leven van de schrijvers en ontvangers.

Deze essaybundel benadert de studie van brievenmateriaal vanuit het belang voor de bestudering van het werk, de auteur of de intellectuele geschiedenis, maar ook vanuit de (theoretische) interesse die de editiewetenschap voor epistolair materiaal heeft ontwikkeld. Aan bod komen de correspondenties van Vincent van Gogh, Stijn Streuvels en Raymond Herremans, naast studies over de briefwisselingen die de geschiedenis en het functioneren van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en De Kapel helpen reconstrueren. Het inleidende en afsluitende essay behandelen respectievelijk het editeren en annoteren van brievenmateriaal en de problematiek van de elektronische editie. Een groot gedeelte van de bijdragen rapporteert over het werk van het Centrum van Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), zoals dat in, en met de collectie van het Letterenhuis in Antwerpen wordt verricht.

 

Prijs

nieuwe prijs: € 7,00 (was € 11,00) – verzendingskosten België: € 3,20 / EU: € 9,30

Ga naar

Meld je aan voor de nieuwsbrief