Overslaan en naar de inhoud gaan

Pol de Mont

Wambeek, 15.4.1857 - Berlijn, 29.6.1931

Dichter, volkskundige, kunsthistoricus, journalist.

Pol de Mont speelde samen met Albrecht Rodenbach een leidende rol in de studentenbeweging in de jaren 1877-1880. Hij werd leraar, eerst in Doornik (1880-1882), daarna aan het Atheneum in Antwerpen, waar hij onder anderen Willem Elsschot onder zijn leerlingen had. In 1904 werd hij conservator van het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, dat hij grondig moderniseerde. Van 1892 tot 1896 zetelde hij als liberale Vlaamse kandidaat in de Provincieraad. Als dichter behaalde hij al op zijn 23ste, in 1880, de Staatsprijs voor Literatuur.

De vrijzinnige Pol de Mont introduceerde het symbolisme, het impressionisme en de zinnelijkheid in de Vlaamse poëzie. Hij wierp zich op als bemiddelaar tussen de vooruitstrevende artistieke en literaire bewegingen in het buitenland en die in Vlaanderen en verdedigde het individualisme in de kunst en het principe van de kunst om de kunst. Een grondige vernieuwing wist hij echter niet tot stand te brengen.

Verder was De Mont een begenadigd spreker, een belangrijk criticus en een groot pionier van de volkskunde in Vlaanderen. In de Eerste Wereldoorlog stelde hij zich in de Vlaamse kwestie neutraal op, maar na de wapenstilstand werd hij zo door de franskiljonse pers aangevallen dat hij ontslag nam als conservator van het Museum. Van 1919 tot 1923 was hij hoofdredacteur van de flamingantische krant De Schelde, waaraan hij tot zijn dood bleef meewerken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief