Overslaan en naar de inhoud gaan

Paul de Keyser

Gent, 14.10.1891 – Gent, 22.02.1966

Filoloog, volkskundige, hoogleraar

Paul de Keyser was net voor de oorlog gepromoveerd in de Germaanse filologie en was in 1913-14 secretaris geweest van het Groot-Nederlands Studentencongres. Na de oorlog werd hij hoogleraar Middelnederlandse letterkunde en Volkskunde aan de Gentse universiteit en medeoprichter van de vrijmetselaarsloge De Zwijger. In 1926 stond hij aan de wieg van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen. In het kamp kreeg De Keyser al snel een leidende rol, die in het dagboek vrij goed te volgen is omdat hij zeer nauw met Picard bevriend was. Hij werd medebestuurder van het A.N.V., secretaris van de Werkschool en hoofdredacteur van het tweetalige kamptijdschrift
Inter-Nos Revue. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief