Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze vrienden

Dankzij de vriendenvereniging het 'Dotatiefonds voor boek en letteren' heeft het Letterenhuis al prachtige collecties en zeldzame literaire exemplaren aangekocht of gerestaureerd.

Dankzij de Vriendenvereniging het Dotatiefonds voor boek en letteren heeft het Letterenhuis een interessante collectie verworven met 32 handschriften van de dichter Hugues C. Pernath, door hemzelf geïllustreerd met viltstift en gouache.

Hugues C. Pernath (1931-1975)

Hugues C. Pernath (pseudoniem van Hugo Wouters) behoort tot de tweede lichting Vlaamse experimentelen, de zgn. Vijfenvijftigers. Hij was actief in de tijdschriften Het Cahier (1954), Gard Sivik (1955), waarvan hij medeoprichter was, en het Nieuw Vlaams Tijdschrift.

Zijn poëzie uit de jaren vijftig reflecteert een verscheurde levensvisie, pessimisme en een ongeloof in de mogelijkheid tot communicatie. Voor de bundel Het masker man (1960) ontving hij in 1961 de Arkprijs van het Vrije Woord. In 1968 veranderde zijn toon en schreef hij op de maatschappelijke en politieke actualiteit betrokken gedichten die qua vorm en formulering transparanter zijn dan zijn vroegere werk.

In 1973 werd Pernath lid van de in 1972 opgerichte Antwerpse Pink Poets, die hem als hun boegbeeld beschouwden. Voor de in dat jaar verschenen verzamelbundel Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973 werd hem 1974 de Jan Campertprijs toegekend. Op 4 juni 1975 overleed Pernath aan een herseninfarct op de trap van de privéclub Vécu, waar hij zojuist een vergadering van de Pink Poets had voorgezeten. In 1977 werd hem postuum de driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor poëzie toegekend voor Nagelaten gedichten (1976).

Pernath in het Letterenhuis

Deze verzameling sluit naadloos aan bij het pakket van tien gelijkaardige kunstwerken die het Letterenhuis al in 1974 verwierf: een reeks handschriften uit zijn bundel Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973. De aankoop door het Dotatiefonds voor boek en letteren betekent een substantiële uitbreiding van de verzameling archivalia van deze jong overleden toonaangevende dichter.

Aankoop

De collectie handschriften van Hugues C. Pernath behoorde tot de verzameling van Raf de Saeger en werd aangekocht door het Dotatiefonds voor boek en letteren bij antiquariaat Van de Wiele in Brugge.

Aankoop poëtische suites

De collectie handschriften van Hugues C. Pernath bestaat uit drie poëtische suites, die voor het eerst postuum verschenen in Nagelaten Gedichten (1976) en werden herdrukt in het Verzameld Werk (1980): En tussen de vertrapte bloemen die korte zomer, Landschappen I en Landschappen II.

De poëtische en picturale cyclus is gebaseerd op de studiereis die Pernath in 1967 ondernam naar Polen, waarbij hij ook het concentratiekamp van Auschwitz bezocht. Aan dit feit herinneren ook twee ongepubliceerde fragmenten uit Die Clauberg-Versuche, getuigenissen van slachtoffers van kamparts Clauberg.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief