Overslaan en naar de inhoud gaan

Lolita: op zoek naar literaire archieven

Van medio 2008 tot eind 2010 liep het pilootproject ‘Lolita’. Binnen het project werd onderzoek gedaan naar de problematiek van het lokaliseren van literair archief in Vlaanderen. Het tijdschrift META sprak met het Lolitateam van het Letterenhuis.

Wat is Lolita?

Lolita is de roepnaam van het pilootproject in het Letterenhuis dat is opgezet om de problematiek in het literair-erfgoedveld helderder te krijgen en om er oplossingen voor te kunnen voorstellen. Het project liep van medio 2008 tot begin 2010. De naam Lolita is een lettergreepwoord voor Lokalisatie van literair archief.

Wat was het doel van Lolita?

Een van de taken van het Letterenhuis binnen het Archiefdecreet bestaat erin het Vlaamse literaire erfgoed in kaart te brengen en beter zichtbaar te maken.
Het gaat daarbij om in beeld te brengen wat er van dat erfgoed bewaard is gebleven, waar het zich bevindt, hoe ermee wordt omgegaan en of het is ontsloten voor onderzoekers en het geïnteresseerde publiek.

Om die omvangrijke opdracht zo goed mogelijk aan te kunnen pakken, is het onderzoeksproject Lolita opgezet. Doelen van het project waren:

  • de terreinkennis en de expertise vergroten
  • een basis leggen voor een analyse van het literair-erfgoedveld
  • een methode ontwikkelen voor een meer systematische, brede aanpak van het in kaart brengen
  • het netwerk van het Letterenhuis uitbouwen
  • aanbevelingen onderbouwen en het bieden van toekomstperspectieven
  • het sensibiliseren van archiefvormers
  • het delen en overdragen van onze expertise in verband met archiefbeheer.

Meer weten over Lolita?

Julie Hendrickx, hoofdredacteur van META, sprak met Letterenhuismedewerkers Lies Galle, Isabelle van Ongeval, Jan Robert en Jan Stuyck.

Meer over het Lolita-project en de bevindingen ervan, kunt u lezen in het interview “Stof is er om te doen opwaaien”.

META is het tijdschrift van de VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief