Overslaan en naar de inhoud gaan

Lezing Michelle Caswell

webinarreeks: to imagine otherwise: future archives

Wie bepaalt de waarde van archieven? Een feministische benadering.

11 februari 2022 van 15 tot 16.30 uur

Van oudsher documenteren we verhalen en activiteiten van degenen die aan de macht zijn. Het zijn deze archiefstukken die bewaard worden en waarop onderzoek wordt gedaan. Deze documenten bepalen bijgevolg hoe we onze geschiedenis vorm geven en wat tot het collectieve geheugen behoort. Dat het anders kan, toont Michelle Caswell aan. In deze lezing breekt ze een lans voor feminist standpoint appraisal, een methodologie en strategie voor de waardering van archiefdocumenten. Feminist standpoint appraisal keert de dominante waarderingshiërarchie om. Met andere woorden: ze kent expliciet waarde toe aan archiefstukken die zijn gemaakt en bewaard door individuen en gemeenschappen die traditioneel veroordeeld waren tot een leven in de marge, zoals vrouwen, personen van kleur, leden van de LGBTQIA+ gemeenschap, etc. Ook de positie van de archivaris verschuift. De archivaris is niet langer degene met de zogenaamde objectieve blik, wat in feite neerkomt op de vaak dominante maar niet-benoemde blik van de witte man. Wel vervelt de archivaris tot een bemiddelaar die overtuigingen, standpunten en visies van mensen ‘uit de marge’ centraal stelt. Inzichten die voortvloeien uit de status van buitenstaander worden bijgevolg gewaardeerd en benut. Deze benadering beschouwt dergelijke unieke opvattingen als een aanwinst, en niet als een nadeel voor de archiefpraktijk. De traditionele eis tot neutraliteit is hier niet aan de orde.

Bovendien roept feministische standpuntbepaling archivarissen met dominante identiteiten op om hun blinde vlekken te erkennen en actief te werken aan een inclusieve archiefpraktijk.

 

Dr. Michelle Caswell is Associate Professor of Archival Studies aan het Department of Information Studies van de University of California Los Angeles (UCLA). Ze leidt een team studenten aan het Community Archives Lab. Dit lab onderzoekt de manieren waarop onafhankelijke, identity-based geheugenorganisaties de geschiedenissen van minderheidsgemeenschappen documenteren, vormgeven en toegankelijk maken, met een bijzondere nadruk op het begrijpen van hun affectieve, politieke en artistieke impact. In 2008 richtte Caswell, samen met Samip Mallick, het South Asian American Digital Archive op, een online archief dat de verhalen van Zuid-Aziatische Amerikanen documenteert en toegankelijk maakt. Ze schreef Urgent Archives: Enacting Liberatory Memory Work (Routledge Press, 2021) en Archiving the Unspeakable: Silence, Memory and the Photographic Record in Cambodia (University of Wisconsin Press, 2014), evenals meer dan 40 peer-reviewed artikelen in kritische archiefstudies.

Schrijf je gratis in

Meld je aan voor de nieuwsbrief