Overslaan en naar de inhoud gaan

Lezing Alexandra Eveleigh

webinarreeks: to imagine otherwise: future archives

Wat is de rol van de archivaris in tijden van (online) participatie?

7 december 2021 van 15 tot 16.30 uur

Wat doet u wanneer u online bent? De kans is groot dat u in interactie gaat met anderen. Dat kunnen bekenden van u zijn, maar evengoed kent u ze niet. Meer dan ooit is er sprake van een levendige, participatieve online cultuur. Ook cultureel-erfgoedorganisaties boorden al snel de mogelijkheden van het interactieve web aan. De tijd dat enkel archivarissen aan archiefverwerking en -beheer deden, ligt al lang achter ons. Ook gebruikers zijn betrokken bij onder meer het beschrijven, transcriberen en taggen van archiefmateriaal. En ze doen dat met plezier.

De verwachtingen van gebruikers over digitalisering van en online toegang tot archieven nemen alleen maar toe. Archiefinstellingen zetten hier dan ook ten volle op in. Toch roepen deze ontwikkelingen heel wat vragen op, niet in het minst over de rol van een archiefinstelling in de toekomst.

  • Welke rol spelen gebruikers en vrijwilligers in het archief van de toekomst?
  • Hoe rijmt de archivaris de vraag naar online open toegang met de zorg voor gemeenschappen die actief betrokken willen zijn bij het beheer van hun erfgoed?
  • Is de traditionele rol van betrouwbare bewaarder nog weggelegd voor de archivaris? Of opereert de archivaris van de toekomst eerder als consultant, die tegemoetkomt aan de behoeften van diverse gemeenschappen?

Dr. Alexandra Eveleigh is Collections Information Manager bij Wellcome Collection in Londen, waar ze leiding geeft aan een multidisciplinair team van archivarissen, bibliothecarissen en museumprofessionals. Ze deed ervaring op aan universiteiten, lokale overheden, de liefdadigheidssector en The [U.K.] National Archives (TNA). Na haar doctoraat over online participatieve archieven, in samenwerking met TNA, bekleedde ze van 2014 tot 2016 academische posities in informatiestudies en digitale geesteswetenschappen aan respectievelijk University College London (UCL) en de University of Westminster.

Schrijf je gratis in

Meld je aan voor de nieuwsbrief