Overslaan en naar de inhoud gaan
Focusdag SCALA

Focusdag SCALA

& Digitale archiverings- oplossingen voor de cultureel-erfgoedsector

AIDA (Automatisering Ingest Digitale Archieven) houdt op 26 april in het Letterenhuis de focusdag SCALA & Digitale archiveringsoplossingen voor de cultureel-erfgoedsector. AIDA is een samenwerkingsverband van verschillende cultureel erfgoedorganisaties, waar ook het Letterenhuis deel van uitmaakt.

Duurzaam bewaren van digitaal gemaakt erfgoed

Steeds meer cultureel-erfgoedorganisaties nemen materiaal op dat ‘digitaal geboren’ is, van privaatrechtelijke archieven en sociale media-content tot digitale kunst.

In de erfgoedsector zijn al veel projecten opgestart over digitalisering van erfgoed en de duurzame bewaring daarvan. Privaatrechtelijke/culturele en kleinere erfgoedorganisaties hebben echter niet altijd de geschikte middelen en kennis in huis om dit materiaal duurzaam te bewaren en toegankelijk te maken. In de erfgoedsector ontbreekt vooralsnog een eenstemmig beleid voor de omgang met dit soort archieven.

Focusdag SCALA

Op de focusdag brengt AIDA mensen uit de cultureel-erfgoedsector samen om ideeën en ervaringen uit te wisselen over de archivering van born-digital archieven en collecties.

De focusdag sluit ook de eerste fase van het SCALA-project af. Met SCALA bouwde AIDA een testsysteem om born-digital privaatrechtelijke archieven duurzaam te bewaren. Naast dit project worden andere bestaande oplossingen in Vlaanderen voor het bewaren van digitaal archief toegelicht.
In het tweede deel van de focusdag worden er gesprekstafels georganiseerd om specifieke onderwerpen over digitale archieven en het beheer ervan verder uit te diepen.

Meer informatie over AIDA

Meer informatie over SCALA

Meld je aan voor de nieuwsbrief